top of page

ZÁKLADOVÉ DESKY

PROVÁDÍME ZÁKLADOVÉ DESKY NA KLÍČ

Máme za sebou již řadu realizací základových desek. Na naprosté většině z nich jsme stavěli i hrubé stavby, proto jsme navyklí vždy odvést 100%ní práci pro perfektní rovinnatost. Pro zakládání dřevostaveb je standardem že má základová deska úhlopříčně a výškově toleranci do cca 15mm. 
Nejčastěji prováděná deska je klasická jednostupňová, méně standardní je dvoustupňová a ojediněle se setkáváme i s deskami na pěnoskle nebo švédským typem založení.

JAK DLOUHO TRVÁ REALIZACE A CO REALIZACE OBNÁŠÍ?

Standardní jednostupňová deska na dům o velikosti 120-150m2 zastavěné plochy trvá 5-10 pracovních dní při vhodných povětrnostních podmínkách.

Na pozemku je potřeba mít připravený zdroj vody a elektřiny. Vždy je počítáno se standardní ornicí. 

Pokud není domluveno jinak, tak standardní dodávka obsahuje :

- skrývku ornice (zhruba 15-20 cm) a její uložení na pozemku

- vyměření geodetem a výkop základových pasů (do pasů jsou zbudovány prostupy pro inženýrské sítě a položený zemnič, zemnič je vytažený v místech, kde podle PD bude napojený na bleskosvod a do míst kde bude rozvaděč)(spodní pata pasu je vždy uvažována cca 120cm pod nejnižším bodem terénu. Následná betonáž pasů betonem třídy C16/20

- vyzdění dvou řad ztraceného bednění 300mm, proarmování s pasem + vodorovné proarmování. Betonáž bednění.

- pokládku všech vnitřních instalací a jejich zapískování, hutnění případné vnitřní navážky a navezení kameniva. Zbudování bednění pro vrechní betonovou desku.

- Montáž jedné vrstvy armatury (kari sítě) 6/100/100 a její provázání, následně betonáž a srovnání samotné desky.

KOLIK STOJÍ ZÁKLADOVÁ DESKA?

Standardní jednostupňová deska je naceňována od 4280,-/m2 bez DPH. 

Při individuálních požadavcích, vyšším množství inženýrských sítí, vyšším množství středových pasů nebo armatur je cena vyšší. Za standardní svažitost je považováno do 50cm na půdorysu základové desky.

KDE PRACUJEME

STŘEDOČESKÝ KRAJ A DÁLE PO DOMLUVĚ

mapa kraje-cr.jpg

PRO NEZÁVAZNOU CENOVOU NABÍDKU NÁS KONTAKTUJTE

Chodská 1281/30, Praha 2, 120 00

+420 601 222 699

Děkujeme za odeslání!

bottom of page